PATAN

STAVEBNA FIRMA ČINNOSŤ, KOVOVÝROBA, ZÁMOČNÍCTVO

ZEMNÉ PRÁCE

O nás
Organizácia Ing. Peter Andrášik - Združenie Paťan – so sídlom vo Veľkom Záluží, vznikla v roku 1993.

Konatelia: Ing. Peter Andrášik
Blažej Práznovský
Miroslav Kalúz

• Predmetom stavebnej činnosti je realizácia pozemných stavieb, rekonštrukcií a údržieb budov, realizácia priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb.

• Predmetom kovovýroby a zámočníckej výroby je zhotovovanie konštrukcií z ocele s následnými povrchovými úpravami práškovými farbami.

• Predmetom zemných prác a autodopravy sú výkopové práce všetkých druhov a následný presun materiálov.

Disponujeme vlastnými areálovými priestormi, ktoré pozostávajú z administratívno-výrobnej budovy, budovy na skladovanie stavebných materiálov, a parkovanie stavebných mechanizmov.

Pravidelne investujeme do technického vybavenia, čoho výsledkom je komplexná malá stavebná mechanizácia a strojový park, pozostávajúci z nákladných automobilov, ťahačov, autožeriavov, malých a univerzálnych zemných strojov, nakladačov.

Toto materiálové a technické vybavenie nám umožňuje vykonávať široký rozsah stavebných a zemných prác vlastnými kapacitami.


obr