PATAN

STAVEBNA FIRMA ČINNOSŤ, KOVOVÝROBA, ZÁMOČNÍCTVO

ZEMNÉ PRÁCE

O nás
Naša firma realizuje:

obr
Hĺbenie rýh, odkopávanie, odvoz zeminy a vyrovnanie terénu pred začatím stavieb
Výkopové práce pre zakladanie stavieb, pivnice, žumpy a inžinierske siete
Búracie práce hydraulickým kladivom strojmi JCB 3CX aj UNC 060
• Vyberanie, vyrovnanie, úprava, planírovanie terénu okolo domov a na rôznych priestranstvách aj v zúženom priestore so šírkou nad 180 cm a výškou nad 2,3 m strojom UNC 060
• Prevoz stavebného materiálu paletizačnými vydlicami do 1000 kg aj do zúžených priestorov
Vŕtanie dier strojom UNC 060 – priemer 15,30,40cm (40 cm až do hĺbky 2,7 m !)
• Dovoz štrku, piesku, kameňa, hliny, odvoz sute, hliny a iného podľa strojového parku
Betonáže základov, platní, pätiek strojom UNC 060 – výkon cca 2m3/h
Pieskovanie a obsyp kanalizačných, vodovodných, plynových a iných rýh a zákopov
Kopanie odvodňovacích rýh, rigolovou lopatou tvaru ,,V“ a „U“
• Zimná údržba, odhŕňanie, odvoz kalamitného snehu a posýpanie kameňom a soľou


Vozový park:

• Liaz trojstranný vyklápač – ložná plocha 2,4 x 4,1 m
• Daewoo Avia 9 ton, 3-stranný vyklápač, úžitková hmotnosť 5 ton, hydraolická ruka 3 tony
• JCB 3CX (kopacie lyžice 30,40,50,60,70,80,100 cm, viacúčelová radlica 180 cm, búracie kladivo)
• 2 x Autožeriav IFA ADK 070 – 7t
• 3 x UNC 060 (zubová a hladká lyžica, podkop s lyžicou šírky 30-40 cm, paletizačné vidly, kladivo, vrták, radlica)
• VZV Desta 3,5t 4,5 m
• VZD Desta 3,5t 3,3 m
• 2 x podvalník pre UNC
• Vibračné a hutniace zariadenia - valec, doska, pech